ÁSZF és Adatvédelmi tájékoztató

Hatályos: 2020. július 12. napjától visszavonásig és/vagy módosításig.

Szerződő felek:

  1. A Szolgáltató

Dr. Lukács István EV

2330 Dunaharaszti, Bábakalács u. 10/B.

Adószám: 69082148-1-41

továbbiakban, mint Szolgáltató

Weboldal: www.gotomentor.hu

  1. A Megrendelő

A Megrendelő a szolgáltatást igénybe vevő.

Feltétel: A Megrendelő 18 év feletti természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet lehet.

III.  A Szolgáltatás megrendelése

A szolgáltatás a www.gotomentor.hu weboldalon a regisztrációt és fizetést követően elérhető aktuális tananyagok, videók.

A Szolgáltatást kizárólag elektronikus úton, a weboldalon feltűntetett űrlapon keresztül lehet megrendelni.

Megrendelés esetén a szerződéskötés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 4. § (10) bekezdése alapján történik meg. A szerződés a megrendelő űrlap kitöltésével és a „megrendelem” gombra kattintással jön létre.

A megrendelések elektronikus úton megkötött szerződésnek minősülnek, mely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak.

A Szolgáltatás megrendelésekor a Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:

Személyes adatok: vezetéknév és keresztnév; e-mail cím; mobiltelefon száma Számlázási adatok: Cégnév; számlázási cím (irányítószám, város, utca, házszám) Postázási adatok, amennyiben a postázási cím nem egyezik meg a számlázási címmel: irányítószám, város, utca, házszám

A Szolgáltatás megrendelését követően a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónál a termék megrendelésére csak futárszolgálattal történő, készpénzes és utánvételes szállítás útján van lehetőség. Megrendelő személyes vagy egyéb módon történő átvételi lehetőséget jelenleg nem biztosít.

A Szolgáltatlás megvásárlásról szóló e-számla a megrendelés során megadott email címre érkezik.

A szamlazz.hu oldalán állítjuk ki a számládat. A 2007. évi CXXVII törvény 175. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembevételével tudomásul veszed, hogy az általunk kibocsájtott e-számlákat .pdf formátumban email útján kapod meg.

A megvásárolni kívánt Szolgáltatás főbb jellemzőit a honlap tartalmazza. A honlap és a Szolgáltatlás téves értelmezéséből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató a tőle telhető legnagyobb gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére előfordulhat. Az adatbázisban szereplő, a Megrendelő által megadott adatok esetleges hibáiért, elírásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

  1. Jelentkezés visszautasítása

A regisztrációval Magrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató akár azonnal, akár a későbbiekben elutasíthatja a jelentkezését amennyiben az bármilyen versenyérdekbe ütközik, vagy a Megrendelő a közösséget nem támogató magatartást mutat. Ebben az esetben a már kifizetett legutolsó hónap teljes díját visszautalja, és a számlázást ennek megfelelően korrigálja Megrendelő felé.

  1. Lemondási feltételek

A megrendelés elküldésével tudomásul veszed, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés i) és m) pontja alapján a www.gotomentor.hu weboldalra történő belépésed időpontjától, mivel onnantól hozzáférsz a tananyagokhoz és letöltésekhez, elveszíted a szerződéstől való elállási jogodat.

A Megrendelő indoklás nélkül lemondhatja a Szolgáltatást. A lemondás után a Szolgáltatás a kifizetett időpontig még elérhető, utána már nem történik újabb számlázás és levonás. Szolgáltatás lemondása után visszafizetésre nincs lehetőség.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben lemondja a szolgáltatást, 6 hónapig nem veheti újra igénybe. Amennyiben 6 hónap után újra igénybe veszi, és ismét lemondja, akkor a Szolgáltató jogosult a további jelentkezését elutasítani.

  1. Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató felelősséget vállal a Szolgáltatás teljesítésére, azonban nem vállal felelősséget a Megrendelő számítógépének vagy számítógépes ismereteinek  hiányosságaiért, vagy az internet kapcsolatának minőségéért.

VII. Szellemi tulajdon

A weboldalon szereplő tananyagok, videók stb. Lukács Lili Zsuzsanna kizárólagos szellemi termékei, semmilyen formában nem használhatók fel a szerző írásbeli engedélye nélkül. Amennyiben jogosulatlanul használod fel a honlapon található anyagokat részben, vagy egészben, a minimum kártérítési összeg: 300 000 forint, és végleges kizárással jár a Szolgáltatás igénybevételétől.

VIII. Ügyfélszolgálat

Ügyféleszolgálatunk készséggel áll a Megrendelő rendelkezésére a megrendelésével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken munkanapokon 9-16 óráig:

email: hello@gotomentor.hu

IX. Adatvédelmi Tájékoztató

A www.gotomentor.hu weboldalán kezdeményezett feliratkozás, illetve megrendelés egyben a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelentik, azaz a felhasználó előzetes hozzájárulását adja a cég adatbázisába való felvételhez, illetve az elektronikus levelek fogadásához, melyek marketing célú leveleket is tartalmazhatnak.

A feliratkozáskor, megrendeléskor megadott adatokat az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeljük, harmadik fél számára nem adjuk át. Az adatvédelmi elveink kialakításakor figyelembe vettük a GDPR új szabályzását, valamint az 1992. évi LXIII. Törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint az 1998. évi VI. Törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során. A feliratkozás egyetlen kattintással bármikor megszüntethető a levél alján található leiratkozási linkre kattintással.

Részletes információ a kezelt adatokról:

·       hírlevél feliratkozók: 

Adatkezelés célja: hírlevél küldés

Az adatkezelés jogalapja: hírlevél feliratkozás, mely során a feliratkozó hozzájárul a hírlevél küldéshez.

Tárolt adatok: Vezetéknév, Keresztnév, Email cím.

Tárolás helye: Salesautopilot marketingszoftver.

Hozzáférés: harmadik személynek nem adok ki információt

Adatmódosítás: hello@gotomentor.hu címre érkező adatmódosításra vonatkozó kéréseknek eleget teszek.

Törlés: egy kattintással leiratkozhat az olvasó.

Adatkezelés időtartama: 1 év inaktivitás után törlésre kerül a feliratkozó

Adatvédelem: jelszó

·       Szolgáltatást megrendelők: 

Adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatkezelés jogalapja: elektronikus szerződéskötés.

Tárolt adatok: Vezetéknév, keresztnév, email, telefonszám, számlázási/szállítási cím.

Adatfeldolgozók:

Számlázz.hu-n keresztül számlázok, így a számlázáshoz szükséges adatokat itt is meg kell adnom, melyek a következők: Vezetéknév, keresztnév, cégnév, cím, email cím.

Könyvelőm, Gábor Zoltán, a számlázási adatokhoz hozzáfér a számlázz.hu rendszerében. Elérhetősége: 70 4560965 info@gaborkerconto.hu

Adatkezelés időtartama: jogszabályban előírt határidőig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig.

Adatvédelem: jelszó

·       Konzultáció:

Adatkezelés célja: a konzultáció teljesítésének támogatása

Az adatkezelés jogalapja: az ügyfél jogos érdeke, szóbeli hozzájárulás

Konzultáció során a következő adatkezelés történik: ülésnaplót, jegyzetet vezetek, mely lehet általam készített formanyomtatvány vagy sima papírlap, ez tartalmazza az ügyfél keresztnevét és a dátumot.

Az ügyfélről elhangzott releváns információk rövid lejegyzése történik annak érdekében, hogy a szolgáltatás magas színvonalon teljesüljön. (Következő alkalomra is fel tudjak készülni a hallottak alapján, ne felejtődjenek el információk a részemről.)

Hozzáférés: harmadik félnek nem adok ki sem szóban, sem írásban semmilyen adatot, titoktartás kötelez.

Adattárolás helye: Papír formátumban az irodámban.

Adatkezelés időtartama: Megsemmisítés a folyamat lezárta után 1 éven belül.

Adatvédelem: más számára értelmezhetetlen a jegyzet.

·       Képzés: 

Adatkezelés célja: a képzés teljesítésének támogatása

Az adatkezelés jogalapja: az ügyfél jogos érdeke, szóbeli hozzájárulás

Adatkezelés időtartama: A képzés során jegyzetelek az emberek részvételéről, aktivitásáról, és feladatok teljesítéséről, amiket a képzés után 6 hónapon belül megsemmisítek, addig az irodámban tárolom.

Hozzáférés: harmadik félnek nem adok ki sem szóban, sem írásban semmilyen adatot.

Adatvédelem: más számára értelmezhetetlen jegyzet

Cookie-k, azaz a sütik

A 2003. Évi C. Törvény – az elektronikus hírközlésről szóló törvény – 155.§ (4) bekezdése alapján felhívom a figyelmedet, hogy az oldalon “cookie”-kat azaz “sütiket” használunk. A cookie egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el a böngésződbe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásoddal kapcsolatos információkat, például az általad használt nyelvet és egyéb beállításokat, ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. A cookie-k nélkül az internet használata sokkal nehézkesebb lenne.

Az Adatvédelmi tájékoztató frissítései:

Előfordulhat, hogy frissítenem kell az Adatvédelmi tájékoztatót. A legújabb verziót itt bármikor elérheted, de természetesen, ha jelentős változás történik a személyes adataid feldolgozásában, arról tájékoztatlak, és kérem beleegyezésedet.

Weboldal: www.gotomentor.hu

Tárhelyszolgáltató: 3 in 1 Hosting Bt., 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11. www.megacp.com

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, amely módosítás a www.gotomentor.hu weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

VIII. Egyéb rendelkezések

Jelen szerződésből származó esetleges jogviták elkerülésére a szerződő felek megegyeznek abban, hogy a felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, békés úton, rendezik. Amennyiben ez nem sikerül, a Ptk. szabályai az irányadóak.